تبلیغات
لونه پرنده

قابل توجه آموزشگاه ها و علاقه مندان انیمیشن
تدریس دروس زیر به صورت خصوصی و آکادمیک

تاریخ انیمیشن:

دانش آموخته ی این درس با مباحث زیر آشنا و به آنها مسلط می شوند:

  • تعریفی دقیق، جامع و اصولی از انیمیشن
  • چگونگی پیدایش انیمیشن
  • سیر تکاملی و پیشرفت هنر انیمیشن
  • پیشگامان انیمیشن و نحوه فعالیت آنان
  • شرکت ها و جنبش های پیشرو
  • چالش های پیش روی این هنر درگذشته
  • زیباشناختی انیمیشن
  • چگونگی ورود انیمیشن به ایران
  • چگونگی پیشرفت انیمیشن در ایران
  • آشنایی مقدماتی با برخی از ویژگی های چند تکنیک

 

نکته ویژه آنکه آموزش این درس با نمایش فیلم همراه است.


با ما انیمیشن را اصولی و حرفه ای آموزش ببینید.

شماره تماس: 09366023393

آدرس الکترونیکی: Parandeh.1992@yahoo.com