تبلیغات
لونه پرنده

به لجن کشیده شده!

امشب چونان به لجن کشیده شده ام که دیگر بازگشت برایم به مثابه ی یک حرکت تمسخر آمیز است،گویی خود را مسخره می کنم با این رفت و آمد های بی خود و مسخره ی دیالکتیک نما...
امشب احساس می کنم به معنای حقیقی کلمه مرده ام؛ یک جنازه که ناز می کند برای زنده شدن! و چقدر قبیح و زشت است این ناز این جنازه!
از خودت که بیراز باشی، دیگران را معشوقه یابی...! این هم فرصت است و هم تهدید...

ادامه مطلب


لینک های مرتبط :

نویسنده : سید | جمعه 26 مهر 1392 - 03:06 ق.ظ | نظرات()